«Аударма ісі» мамандығы

Код: 0512000

Біліктілігі: аудармашы

Аудармашы білітілікті мамандар мынадай кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

  • Аудармалық (түрлі жанрдағы мәтіндерді, құжатттарды жазбаша аудару, келіссөз, халықаралық кездесу, конференция);
  • Өндірістік басқармашылық(кәсіптік тапсырмаларды, әртүрлі аударма жұмыстарын жүргізу және құжаттарды дайындау);
  • Әлеуметтік –саяси (талдау жасау, іскерлік хаттар жазу, түрлі құжаттарды редакциялау);
  • Ғылыми-зерттеушілік(материал жинау, талдау, баяндамалар дайындау, ақпараттық мәтіндерді редакциялау).