«Қаржы» мамандығы

Код: 0516000

Біліктілігі: қаржы жұмысы бойынша экономист

Қаржы жұмысы бойынша экономист білітілікті мамандар мынадай кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

  • Табыстар мен қорларды пайдалану бойына ұйымның қызметін талдау және қаржылық экономикалық жоспарлау;
  • Ұйым қаржысын басқаруға және қаржылық операцияларды іске асыруға қатысу;
  • Ұйымның қаржылық қызметінің нәтижесі туралы белгіленген есеп беру құжаттарын құру.