«Әлеуметтік жұмыс» мамандығы

Код: 0501000

Біліктілігі: әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі білітілікті мамандар мынадай кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

  • Әлеуметтік – тұрмыстық қызмет көрсету;
  • Әлеуметтік-құқықтық қызмет көрсету;
  • Әлеуметтік – психологиялық қызмет көрсету.