Әдістемелік Кеңес

               Мақсаты – оқытушының біліктілігін ұдайы арттыру, оның белгілі бір оқу пәні мен оны оқыту әдістемесі саласындағы эрудициясы мен құзыреттілігін үздіксіз көтеру.

              Міндеттер:

— мұғалімнің кәсіби және мәдени деңгейін арттыру;

— оның қызметтік және қоғамдық белсенділігін ынталандыру;

— оқытылатын оқу пәні саласында кәсіби құзыреттіліктерді дамыту және жетілдіру;

— мұғалімдердің инновациялық-шығармашылық іс-әрекеті негізінде педагогикалық және әдістемелік шеберлігін жетілдіру;

— студенттермен өзара әрекеттесу әдістері мен стилін жетілдіру;

— заманауи педагогикалық әдістер мен технологиялар негізінде мұғалімдердің ғылыми-педагогикалық іс-әрекетке қатысуы.

            Көрсетілген міндеттер келесі негізгі принциптер негізінде жүзеге асырылады:

• жүйелілік пен тиімділік;

• өзектілігі, үздіксіздігі және болашағы;

• практикалық бағыттылық;

• білім берудің заманауи қажеттіліктері мен бейініне бағдарлану;

• мақсатты бағдарлау;

• ақпараттың қолжетімділігі.

             Колледждің әдістемелік кеңесінің жұмысынан күтілетін нәтиже

1. Болашақ маманның кәсіби дайындығының сапасын арттыруға бағытталған қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды, оқытудың белсенді түрлерін оқу үрдісінде үнемі пайдалану;

2. Кадрлық әлеуетті арттыру және педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру;

3. Педагогикалық ұжымның әдістемелік сауаттылығын арттыру;

4. Оқу тәжірибесін әдістемелік қамтамасыз ету және мемлекеттік тілдегі әдебиеттерді толықтыру мақсатында мемлекеттік тілдегі оқу-зертханалық шеберханаларды, оқу-әдістемелік кешендерді одан әрі дамыту және толықтыру;

5. Оқу-тәрбие үрдісін студенттердің болашақ мамандығына қызығушылығын қалыптастыруға, дүниетанымының кең, жоғары мәдениетін дамытуға бағыттау;

6. Құзыреттіліктерге негізделген модульдік оқытудың жаңа жұмыс оқу бағдарламаларын әзірлеу және енгізу

7. Барлық мамандықтар бойынша студенттердің өндірістік тәжірибеден өтуіне бақылауды күшейту;

8. Мұғалімдердің құзыреттілігін жетілдіру және эрудициялау;

9. Жоғары білікті кадрларды босату.

            Колледждің әдістемелік кеңесінің құрамы:

Колледж директоры – ф.ғ.к. Уразбаева Қ.Т.

Директордың ОІ жөніндегі орынбасары – Ауесова Қ.Қ.

Директордың ТІ жөніндегі орынбасары – Касимова А.М.

Колледж әдіскері – Дүйсенбекова А.Қ.

Бөлім  меңгерушісі – Қозыбаева С.Х.

Бөлім меңгерушісі – Матенова Б.А.

Практика жетекшісі, психолог – Ильясова Б.Т

Жалпы білім беретін пәндер ПЦК төрайымы – Ешенова О.К.

Экономикалық пәндер ПЦК төрағасы – Тукенова В.Д.

Гуманитарлы техникалык  пәндер ПЦК төрағасы – Жақпаров Е.Ч.

2022-2023 оқу жылына арналған

колледждің әдістемелік кеңес жұмысының

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

12022-2023 оқу жылына жұмыс оқу жоспарларын сәйкестендіру туралыТамыз  ОІЖ директордың орынбасары  -Ауесова К.К  
2Жаңа қабылдау студенттерінің пәндік диагностикасын ұйымдастыру тәртібіЖББ ПЦК төрайымы  – Байсеитова Д.К.
3Пән бойынша оқу жоспарын, жұмыс бағдарламасын сапалы құру    ОІЖ директордың орынбасары  -Ауесова К.К
4  2022-2023 оқу жылында колледж оқытушыларын аттестаттау жоспарын қарастыруКолледж әдіскері  — Дюсенбекова А.К
12 айлық оқу қорытындысы бойынша 1 курс студенттерінің үлгеріміне алдын ала талдау жасау, студенттерді аралық аттестацияға дайындауҚараша  ОІЖ директордың орынбасары  -Ауесова К.К Бөлім меңгерушісі  — Матенова Б.А
2Сырттай бөлімде оқу процесін оқу-әдістемелік қамтамасыз етуБөлім меңгерушісі  – Козыбаева С.Х
3Колледждің оқу құжаттамасын жүргізу сапасы (оқу журналы)ОІЖ директордың орынбасары  -Ауесова К.К Бөлім меңгерушісі  — Матенова Б.А
1Пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешеннің толық жиынтығы туралыҚаңтарКолледж әдіскері — Дюсенбекова А.К
2Педагогтардың біліктілігін арттыру нысандары туралыКолледж әдіскері  — Дюсенбекова А.К
3Циклдік комиссиялардың, кабинеттердің, үйірмелердің, кеңестердің және т.б жұмысын бақылау нысандары туралы.ТІЖ директордың орынбасары  — Касимова А.М.
42022-2023 оқу жылының 1 семестріндегі колледждің әдістемелік жұмысының тиімділігіКолледж әдіскері  — Дюсенбекова А.К
5Студенттердің өндірістік практикасын дайындау және өткізу мәселесіТәжірибе меңгерушісі  -Ильясова Б.Т
13.4 курс студенттерін өндірістік тәжірибеге дайындау туралыНаурызТәжірибе меңгерушісі  -Ильясова Б.Т
2Колледждің әдістемелік тақырыбын жүзеге асыру бойынша ПЦК төрағаларының жұмысыПЦК төрайымдары  — Ешенова О.К.? , Тукенова В.Д., Жакпаров Е.Ч
3Оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру бойынша әдістемелік кабинет жұмысыКолледж әдіскеру  — Дюсенбекова А.К
1Әдістемелік кеңестің 2022-2023 оқу жылындағы жұмысы туралы есепМаусымОІЖ директордың орынбасары  -Ауесова К.К Колледж әдіскері  — Дюсенбекова А.К
22023-2024 оқу жылына арналған жоспардың жобасын қарауОІЖ директордың орынбасары  -Ауесова К.К Колледж әдіскері  — Дюсенбекова А.К

                                     Колледж әдіскері:                                          Дюсенбекова А.К.