Аттестаттау және аккредиттеу

Институционалдық аккредиттеу

Қазақстандық білім беру сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігiнің Аккредиттеу кеңесінің шешімімен 5 жыл мерзімге (21.08.2018 ж. Куәлік VET-SA-000019) институционалдық аккредиттеуден өткен:

Институционалдық аккредиттеу туралы куәлік

Мамандандырылған аккредиттеу

Қазақстандық білім беру сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігiнің Аккредиттеу кеңесінің шешімімен 5 жыл мерзімге (21.08.2018 ж. – 20.08.2023 ж.) мамандандырылған аккредиттеуден өткен:

  1. 0201000 – “Құқықтану”
  2. 0501000 – “Әлеуметтік жұмыс”
  3. 0516000 – “Қаржы”
  4. 0518000 – “Есеп және аудит”
  5. 1206000 – “Жол қозғалысын ұйымдастыру”
  6. 1304000 – “Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету”
  7. 1516000 – “Өрт қауіпсіздігі”