ОҚУ ПРОЦЕССІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

  1. Колледжде оқу процессін ұйымдастыру ҚР мемлекеттік жалпыға ортақ білім беру стандарттары, типтік оқу жоспары, бекітілген жұмыс оқу жоспары, академиялывқ күнтіізбе, штаттық кесте, оқу сабақтарының кестесі және оқушыларға кеңес беру кестесі негізінде жүзеге асырылады.
  2. Оқу жылы 1 қыыркүйекте басталады және 1 шілдеде аяқталады және академиялық оқытудың екі семестрінен тұрады.
  3. Аралық аттестаттау емтихан түрінде өткізіледі. Емтихандар жазбаша түрде немесе тест түрінде өткізіледі.
  4. Емтиханға кіру үшің оқушының қолында емтиханға босату парағы және есеп кітапшасы болуы тиіс.
  5. Ағымдағы бақылау мен аралық аттестаттау нәтижелері емтихан ведомосына толтырылады.