ЗАҢДЫ МЕКЕН – ЖАЙЫ ЖӘНЕ БАНК РЕКВИЗИТТЕРІ

 «Innovative Сollege»мекемесі

Семей қ, Жамбыл көш, 20

Тел: 8(7222) 44-56-18, факс: 30-40-20

«Fortebank» АҚ                                                                                                                        

ИИК KZ529650000000282020                                    

БИК IRTYKZKA

БИН  030240002672

КБЕ   18