Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жұмыс

 

«SANALY URPAQ» ЖОБАЛЫҚ КЕҢСЕСІНІҢ ҮЛГІЛІК КЕШЕНДІ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

 

 

Іс-шараның атауы Аяқтау нысаны Іске асыру мерзімі Жауапты
1 2 3 4 5
1 Құрамына студенттерді, ата-аналарды, демеушілерді, жұмыс берушілерді және үкіметтік емес, қоғамдық ұйымдардың өкілдерін міндетті түрде енгізе отырып, әдеп, академиялық адалдық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі тұрақты жұмыс істейтін комиссия (кеңес)  құру. Комиссияның (кеңестің) ережесі, құрамы және әдеп жөніндегі уәкілді тағайындау туралы бұйрықтар

 

 

 

«Sanaly urpaq» республикалық жобалық кеңсесіне ақпарат

 

 

Қазан

 

 

2020 жылы

Оқу орнының басшысы
2 ISO 37001-16 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесі» халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартын енгізу жұмыстарын әзірлеу

 

 

 

Нормативтік құжаттарды бекіту, сайтқа орналастыру

 

 

 

«Sanaly urpaq» республикалық жобалық кеңсесіне ақпарат

 

Оқу жылы бойы Оқу орнының басшысы
3 Білім беру ұйымдарының қаржысын пайдалану бойынша жария есептілік тетіктерін енгізу Есепті сайтта жариялау, есепті жария талқылауды жүргізу

 

 

 

«Sanaly urpaq» республикалық жобалық кеңсесіне ақпарат

 

Қаржы жылының соңында Оқу орнының басшысы
4 Бүкіл оқу процесін цифрлық технологияларға көшіру, сондай-ақ студенттер мен профессор-оқытушылар құрамы үшін әлеуметтік маңызы бар қызметтер көрсету, оның ішінде жатақханаға орналастыру, білім беру гранттары мен стипендияларын беру, жеңілдіктер беру, академиялық ұтқырлық мүмкіндігі Университет сайтында электрондық білім беру қызметтерін алу тізімі мен тәртібі

 

 

 

«Sanaly urpaq» республикалық жобалық кеңсесіне ақпарат

 

 

Тұрақты Оқу орнының басшысы
5 Студенттер арасында сыбайлас жемқорлық көріністерінің  бар-жоғы және академиялық адалдық қағидаттарын сақтау  мәселелері бойынша әлеуметтік зерттеу (пікіралу, сауалнама) жүргізу Жүргізілген социологиялық зерттеу туралы есеп

 

 

 

«Sanaly urpaq» республикалық жобалық кеңсесіне ақпарат

 

 

Жылына 2 рет:

 

 

15 қаңтарға дейін;

15 маусымға дейін

Оқу орнының басшысы
6 Директордың виртуалды қабылдау бөлмесі, «жедел желі» телефоны, сайтта жалпыға қолжетімді форум-чат және т. б. арқылы студенттер мен профессорлық-оқытушылық құрамның сыбайлас жемқорлық және академиялық адалдықты бұзу жағдайлары бойынша жүгінуі үшін байланыс арналарын ашу

 

 

 

 

Сайтта ашу туралы ақпаратты орналастыру

 

 

 

«Sanaly urpaq» республикалық жобалық кеңсесіне ақпарат

 

 

Тұрақты негізде Оқу орнының басшысы,

 

 

«Sanaly urpaq» жобалық кеңселері

7 Студенттер мен профессорлық-оқытушылық құрамның академиялық адалдық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың бекітілген нормаларын бұзуды есепке алу және кеңінен жариялау Сайтқа ақпарат орналастыру, студенттер мен профессорлық-оқытушылық құрамның портфолиосына құқық бұзушылықтарды енгізу

 

 

 

«Sanaly urpaq» республикалық жобалық кеңсесіне ақпарат

 

 

Құқық бұзушылық тіркелген сайын Оқу орнының басшысы,

 

 

«Sanaly urpaq» жобалық кеңселері

 

8 «Sanaly urpaq» жобалық кеңсесінің әдістемесі бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәуелсіз сараптаманы тарту мүмкіндігімен сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу Талдау қорытындылары бойынша талдамалық анықтама

 

 

 

Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша ұсынымдарды іске асыру жоспары

 

«Sanaly urpaq» республикалық жобалық кеңсесіне ақпарат

 

Жыл сайын,

 

 

1 ақпанға дейін

Оқу орнының басшысы
9 Академиялық адалдық Лигасына кіру «Sanaly urpaq» республикалық жобалық кеңсесіне ақпарат

 

 

 

Тұрақты Оқу орнының басшысы
10 Дипломдық жұмыстарды, магистрлік және докторлық диссертацияларды, сондай-ақ жариялау үшін келіп түскен қолжазбаларды кейіннен пайдалану үшін плагиаттың болуына тексеру жөніндегі бағдарламаларды орнату

 

 

 

Ақпараттық жүйеге рәсімдерді енгізу

 

 

 

 

Жыл сайын,

 

 

қыркүйек-қазан

Оқу орнының басшысы
11 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыптар бойынша арнайы курстар мен элективті пәндерді енгізу

 

 

 

Пәндерді, арнайы курстарды оқу жоспарларына енгізу

 

 

 

Жыл сайын Оқу орнының басшысы
12 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыттағы тақырыптарды дипломдық жұмыстар, магистрлік және докторлық диссертациялар тақырыптарының тізбесіне енгізу Тақырыптар тізімін бекіту

 

 

 

Дипломдық жұмыстар

 

«Sanaly urpaq» республикалық жобалық кеңсесіне ақпарат

 

Жыл сайын,

 

 

қыркүйек-қазан

Оқу орнының басшысы
13 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет,  ҚР БҒМ «Адал Білім», «Sanaly Urpaq», «Адалдық алаңы» жобалық кеңсенің өкілдерін және азаматтық белсенділерді шақыра отырып, қонақ тренингтер мен семинарлар өткізу

 

 

 

Сайтта сабақ материалдарын орналастыру Оқу жылына 2 рет Оқу орнының басшысы
14 «Sanaly urpaq» клубы мүшелерінің республикалық онлайн-конференциясына қатысу

 

 

 

Онлайн-конференция материалдарын сайтта және әлеуметтік желілерде орналастыру

 

 

 

Жыл сайын «Sanaly urpaq» жобалық кеңселері

 

 

 

15 Білім алушылар арасында «Таза сессия», «Адал бол», «Абыройлы ұстаз», «Плагиатқа жол жоқ», «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ» және т.б. акциялар өткізу  

 

 

 

Сайтта фото-бейне есептерді орналастыру Тұрақты

 

 

 

«Sanaly urpaq» жобалық кеңселері

 

 

 

16 «Парасаттылық – жастар көзімен» акциясын өткізу және жандандыру, оның ішінде Tik-Tok, Instagram, Вконтакте әлеуметтік желілерінде бейне-контент құру

 

 

 

Фото-бейне материалдарды сайтқа және әлеуметтік желілерге орналастыру Тұрақты «Sanaly urpaq» жобалық кеңселері

 

 

 

17 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыпта дебаттық турнир өткізу Дебат турнирін өткізу, сайтта және әлеуметтік желілерде фото-бейне материалдарды орналастыру

 

 

 

Жыл сайын «Sanaly urpaq» жобалық кеңселері

 

 

 

18 ЖОО сайтында және әлеуметтік желісінің  бетінде «Адалдық сағаты» онлайн бейне дәрістерін орналастыру Орналастырылған бейне дәрістер бойынша кері байланыс

 

 

 

Ай сайын «Sanaly urpaq» жобалық кеңселері

 

 

 

19 «Адалдық сағаты» онлайн бейне дәрісін әзірлеу Бейне дәріс Жыл сайын

 

 

 

«Sanaly urpaq» жобалық кеңселері

 

 

 

 

 

Innovative college мекемесінде 2020 жылдың 4 тоқсанындағы  Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің

қорытындысы

Innovative college мекемесінде 2020-2021 оқу жылында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді төмендегі нормативтік құжаттарды басшылыққа ала отырып, жүргізді.

         1 Қазақстан Республикасыының Конституциясы (1995 жылы 30 тамызда қабылданған, 23.03.2019 жылғы өзгертулермен толықтырулармен);

         2«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 18 қараша 2015 жылғы № 410-V ҚРЗҚазақстан Республикасының Заңы(01.01.2020 жылғыөзгертулермен толықтырулармен)

         3. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319 – III Заңы (2020 жылғы 11 қаңтардағы өзгерістер мен толықтырулармен)

         4. 2015-2025 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы -Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 986 Жарлығы

         5. Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламасы

         6. 2016 жылғы 21 қарашадағы № 14441 сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік ережелері.

Innovative college мекемесінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттары мен критериилер бойынша жүзеге асырылды.

      1) басқару және ұйымдастырушылық-кадрлық қызмет;

      2) қаржылық-шаруашылық қызмет;

     3) білім беру қызметі;

     4) әлеуметтік тәрбие жұмысы

Innovative college мекемесінде білім беру мекемесі директорының жылдық есебі; оқу орны басшысының бұйрықтар, оқытушылық құрамды аттестаттау хаттамалары, біліктілікке қойылатын барлық құжаттар дер кезінде жасалынып, жарияланып отыр. Қазір қашықтықтан оқу барысында колледжде сауалнамалар көптеп ұйымдастырылып жатқан жоқ. Колледжде штатта жыл басында 45 адам жұмыс істесе 4 тоқсанның соңында 44 адам. Өз еркімен Байжұманова А.А. жұмыстан шықты. Барлық талаптар колледжде сақталған

Қаржы-шаруашылық қызметті зерделеу кезінде талдау келесі құжаттар мен мәліметтердің болуына жүргізіледі: қаржылық құжаттамалар,  инвентаризациялық тізімдер; жұмыс уақыты парағы уақытында және дұрыс  жүргізіліп отыр.

Білім беру қызметін зерделеу кезінде оқытушылардың жеке жүктемесі жыл басында жасалып, жүргізілуде; білім алушылардың сабаққа қатыстылығын және білімін бағалау қашықтықтан оқу барысы кезінде  BLM kz  платформасында жүргізілуде және барлық ағымдағы емтиханда осы платформада өткізіліп жатыр;

 Әлеуметтік-тәрбие қызметін зерделеу кезінде талдау келесі құжаттар мен мәліметтердің болуына жүргізіледі: сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша шаралар жоспары бар,  сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт Оқытушылар мен қызметкерлердің ар-намыс кодексі; Студенттердің этикалық кодексі жасалынған және жұмыс істеу барысында қолданылуда.

«Саналы ұрпақ» студенттер клубы туралы ереже, жұмыс жоспары жасалынып, клуб бойынша отырыстар өткізіліп отыр,  жүргізілген іс-шаралар туралы есеп жылына екі рет беріліп отыр; колледжде InnovativeCollege Officialpage (@innovative_college)  инстаграмм желісі және Innovative-College.KZ веб-сайтының контенты жұмыс жасап жатыр.

Колледжде сыбайлас жемқорлыққа байланысты топтарда тәрбие сағаттары өтті. Құқықтық білім  негіздері факультатив сабақтарында сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу тақырыптары қарастырылған.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің ішкі талдауын қорытындылау

       –  сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Жұмыс тобы:                        

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары                     Ауесова Ж.К.

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары              Касимова А.М.

Кадр бөлімінің инспекторы                                               Козыбаева С.Х.

Құқықтық пәндер оқытушысы                                         Дюсенбекова А.К.